«Folk elsker endring, men det må være den endringen du selv ønsker»


Photo Credit:  Peter Hellberg

Ledelse

Med hjernen som viktigste arbeidsredskap utfordres alle forestillinger om hva arbeid er. Hjernen arbeider hele døgnet. Den har hørt om arbeidstid, men bryr seg ikke om den. Hjernen jobber dessuten hvor som helst. Forunderlig nok jobber den ganske dårlig på kontorer og i møter. Den jobber nesten ikke når den inviteres til brainstorming.

Ledelse på hjernen - med hodet på jobben utfordrer konvensjonell kunnskap om ledelse og henter ny innsikt fra moderne nevrovitenskapelig forskning. Dette er et foredrag for de som er nysgjerrig på nye perspektiver på ledelse, og som leter etter svar på spørsmål som:

• Hva er det som virker når det virker?
• Hvorfor blir jeg så sint på jobben?
• Hva er det som driver meg?
• Hvor henter jeg energi?
• Er det i det hele tatt mulig å bedre min sensitivitet?

Last ned kortversjon av foredraget her

 


Photo Credit:  Mitya Ku

Styre

Boken Styreverden ble utgitt av Fagbokforlaget i 2009, oghandler om prosessene i moderne styrer og hvordan styrene kan utvikles til å gi konkrete bidrag til bedriftenes resultater. Med utganspunkt i boken har Arne Selvik utviklet et foredrag som setter søkelyset på hvordan norske styrer for såvel bedrifter som institusjoner strever med å finne en konstruktiv og verdiskapende rolle.

Hovedbudskapet i foredraget er at styret kan spille en aktiv rolle i bedrifter og organisasjoner. Når virksomhetenes suksess i større grad enn før kommer i raskt skiftende markeder, kan styrets engasjement i strategiarbeidet være avgjørende. Styret kan dessuten styrke sin funksjon som kritisk motvekt og korrektiv mot den ansatte ledelsen.

Last ned kortversjon av foredraget her


Photo Credit:  dimnikolov

Andre foredrag

Konflikthåndtering Arne Selviks erfaring som meklingsmann hos Riksmeklingsmannen, og med sitt arbeid med ledere og organisasjoner, har han vært involvert i en rekke prosesser og meklingsoppdrag. Blant flere områder er det kanskje spesielt fra fagforeninger og borettslag at denne kunnskapen har vært etterspurt. Arbeidslivet og naboskap i borettslag bærer i seg potensial for like typer konflikter, som ikke alltid er like lett å håndtere internt. Som ekstern foredragsholder, kurs- og seminararrangør, eller mekler kan Selvik bidra til å finne løsninger som partene kan leve med.

Last ned kortversjon av foredraget her

Viking Leadership is a lecture based on Arne Selvik´s forthcoming book, coauthored with professor Gudmund Hernes. The Vikings have – rightfully - earned a reputation of savage brutality. They have also been recognized for their craftsmanship, and their capacity to build settlements and towns in foreign countries. Viking leadership, however, remains an unexplored area of expertise in the vast historical literature.
 
In modern times, scholars in the social sciences tend to attribute management and leadership topicsto writers like Machiavelli, Drucker, and Mintzberg. Based on the sagas, and more recent literature, we argue that the Vikings commanded strategy, logistics, teambuilding, storytelling and a host of other leadership skills. Like no other sailors and tradesmen of their time, they managed to recruit, staff and lead voyages and expeditions under quite strenuous conditions.  By pointing to their grounded religious beliefs, their capacity to transfer knowledge between generations, and their cooperative pooling of ships, our mission is to bestow upon the Vikings their rightful place in the history of leadership.

Last ned kortversjon av foredraget her

Hva kan vi lære av vikingene?
Last ned presentasjonen her