«Den norske styreverden har beveget seg inn i en spennende fase, sett i et internasjonalt perspektiv, hvor det blir viktig å kartlegge og høste erfaring fra de mer moderne og progressive styrerom.»

 
 

Arne Selvik er siviløkonom fra NHH (1972) og sosiolog fra UiB (1974). Han har erfaring fra forskning, ledelse, lederutvikling, mekling, veiledning og styrearbeid. Selvik har vært aktiv i AFF Senior Executives og Solstrandprogrammet og har vært kommunikasjonsdirektør i AFF ved Norges Handelshøyskole.  Han har skrevet flere populærvitenskapelige bøker, som «Omgitt av løgnere» og «Styreverden». Hans nyeste bok er «Ledelse på hjernen». Arne Selvik er nettverkskonsulent i AFF og driver Arne Selvik Consulting. Les mer på https://no.wikipedia.org/wiki/Arne_Selvik.

Denne erfaringen har gjort Arne Selvik til en etterspurt foredragsholder og styreutvikler. Etter flere år som kommunikasjonsdirektør i AFF har han nå startet sitt eget firma Arne Selvik Consulting.

Foredragene og utviklingsprogrammene kan deles inn i to hovedgrupper: styreutvikling og lederutvikling.

Styreutvikling er ett av hovedområdene for Selviks arbeid. Erfaringen som styreleder og medlem av et femtitalls styrer i de fleste bransjer tar han med inn i arbeidet med å utvikle og evaluere styrer. Boken Styreverden brukes i undervisning og kurs i organisasjoner, enkeltstyrer og ved universiteter og høyskoler.

Lederutvikling er det andre store arbeidsfelt. Før Selviks tjue år i AFF og Solstrand-programmet, hadde han ledet Industriøkonomisk Institutt (IØI) i tretten år og vært administrasjonsdirektør i Bergen kommune i to år. Arne Selvik hadde også en periode på fem år som særskilt meklingsmann hos Riksmeklingsmannen. Denne kompetansen gjør at han kan utfordre og støtte bedrifter, organisasjoner og etater som ønsker å videreutvikle sitt lederskap, eller trenger støtte i vanskelig tider og konflikter.