En viktig balansegang.

Mellomledere har på sett og vis de viktigste jobbene. De er både forsterkere og fortolkere av budskap og pålegg fra toppledelsen. Les mer om dette temaet på http://lederne.no/magasinet/en-viktig-balansegang/