Varslingens pris

Trakassering, favorisering, manipulering, neglisjering av kritikk, forbigåelse ved ansettelser, misbruk, underslag, korrupsjon og seksuelle overgrep.

Listen over misligheter og illegitim maktbruk i arbeidslivet er lang. Driftene synes å være sterkere enn driftsresultatene. 

Dette er et tema som stadig er aktuelt. Jeg har tatt til orde for at fagforeningenes styrer må overta noe av den belastingen som enkeltpersoner og tillitsvalgte hittil har hatt i varslingsprosesser.

 Dette har jeg skrevet om i Politiforum og Fagbladet. Klikk på lenkene under.

pf.no

fagbladet.no

Foto: pf.no / politiforum

Foto: pf.no / politiforum