Takket være frykten

Menneskets evne til å produsere adrenalin, kortisol og testosteron gjør oss i stand til å bli redde, sinte og sterke. Når vi aner at vi kan være i fare, sørger hjernen for at det pøses adrenalin ut i blodstrømmene og kroppen mobiliseres for å kjempe eller flykte.

Denne dypt menneskelige egenskapen gjorde at vi overlevde blant løver på savannene i Afrika. Etter vi flyttet inn i fabrikker, butikker og kontorer, flyttet frykten med oss. Men reaksjonene som hører til er ikke lenger like hensiktsmessige. Løven i gresset er erstattet av en ambisiøs avdelingssjef, en kontrollerende teamleder eller en uforskammet kollega.

Hva gjør du med sinnet og frykten din da? Du finner mer om dette beskrevet på side 26 i NHH Bulletin.

NHH Bulletin