Forandring flyter

Jeg opplever verden som mer urolig, mer uoversiktlig, mer uforutsigbar og mer ufordragelig. Jobber rives fra hverandre, rives ned, rives ut og går i oppløsning. Stadig flere beveger seg fra fleksitid til fleksiliv. Fra å leve i en liten verden på en stor og bærekraftig planet, lever vi nå i en stor verden på en liten, sårbar planet. På noen områder føles det som om verden har løsnet fortøyningen, og at vi har mistet roret på skuten.

Vil du lese mer om forandring og omstilling, følg linken under.

ledernytt.no