Tillit og høflighet i styrerommet

Styrearbeid er preget av paradokser og dilemma. Ett av paradoksene handler om behovet for nærhet til virksomheten som må balanseres mot behovet for distanse til daglig drift og bedriftsinterne forhold. Som styremedlem er dette en utfordring. For styrets leder er det et «must» å finne den rette balansen.

Et svært alminnelig dilemma i styrets arbeid er hvordan man kan vise tillit til ledelsen og dens disposisjoner, samtidig være aktivt nysgjerrig og interessert i hva som foregår til daglig. Styremedlemmer som graver og spør blir sjeldent populære, noe som ofte tilflyter valgkomiteen, der slike fins. Derfor krever det en særlig aktsomhet, slik at styrelederrollens autoritet ikke kan bli misforstått utenfor styrerommet.

 

Foto: bt.no / shutterstock

Foto: bt.no / shutterstock