Workshop på Waddesdon Manor

Meritokratiets far hedres. I år er det 100 år siden den britiske sosiologen og statsmannen, sir Michael Young ble født. Dette ble blant annet markert ved en konferanse og en middag i regi av The Young Foundation og The Rothschild Foundation den 22. januar. Vertskap for arrangementene var Lord Jacob og Baronesse Hannah Rothschild og foregikk på deres gods utenfor London, Waddesdon Manor. Utvalgte internasjonale og norske stiftelser var representert, deriblant Buffett, Clintons, Fairbairn og Rockefeller.

For oss sosiologer står Michael Youngs bok The rise of the Meritocracy (1958) i en særstilling, og jeg gledet meg til å delta. Konferansen var bredt anlagt, både når det gjelder tema og representasjon. Siktemålet for The Young Foundation er å etablere et fond for det de kaller Gender Futures og et Center for Excellence for å samle og spre kunnskap, om kjønnsforskjeller i utdanning og i de nye kreative yrkene. Drøftelsene i arbeidsgrupper spente fra sosial innovasjon til likestillingsutfordringer i helsesektoren og grunnutdanning.

Et viktig siktemål for konferansen var å knytte nye nettverk. For meg var det eksepsjonelt vellykket både under konferansen og middagen, hvor baronesse Hannah Rothschild var en kunnskapsrik og generøs vertinne. Hun er den første kvinnen i Rothschild-dynastiet som har fått anledning til å arbeide i familiekonsernet.

Eng. A third step in the process of sharing my Norwegian experiences in the area of gender equality in business and society was my participation in two events on January 22, 2015 organized by The Young Foundation in partnership with The The Rothschild Foundation. A Gender Futures Workshop and a Michael  Young Centenary Inaugural Dinner took place at Waddesdon Manor in Buckinghamshire, which is the home of the Rothschilds.