Konflikthåndtering i borettslag

De to første lørdagene i november har jeg hatt gleden av å treffe flere hundre styremedlemmer og tillitsvalgte i borettslag i Bergen og Trondheim. Dette er de jeg kaller hverdagsheltene i styreverden. Når folk bor tett på hverandre, er konfliktpotensialet stort og delikate utfordringer havner gjerne i styret. Det er krevende å gripe inn overfor naboer som lider, isolerer seg eller ikke kjenner alle reglene og tradisjonene som fins i etablerte nabolag. Det var derfor gledelig å høre om alle de kloke og aktive medlemmene som organiserer gatefester, lager urtehager og bakerovner mellom blokkene. Heltene hjelper til og tar kontakt og de beste styrene forvalter fellesverdier på en fremtidsrettet og trygg måte.